Zang og Fu organer

Kan være et bilde av tekst
De siste dagene har jeg snakket mye om metallorganet Lunge i TKM.
For å utdype det litt, er Lunge 1 av 5 Zang organer og Zang referer til organer som er Yin av karakter.
De andre 4 er Hjerte, Spleen, Lever og Nyre og alle har til oppgave å lagre og produsere Qi, Blod ( Xue), Jinye (kroppsvæsker), Jing ( essens eller opprinnelig livsenergi) og Shen (sjelen eller spiriten vår). Spiriten sees bla i øynene
våre.
Lunge har et parorgan og det er Tykktarm og de er begge en del av elementet metall og avhengig av hverandre.
Derfor er det avgjørende hva vi putter i munnen for å opprettholde et godt Lunge organ, samt roe ned og hvile.
Tykktarm er sammen med Galleblære, Tynntarm, Urinblære, Mage og Tripple varmer ( kommer tilbake til ) alle et FU organ eller hulorgan på norsk og alle står for aktivitet eller bevegelse og er Yang av natur.
*TKM =Tradisjonell Kinesisk Medisin
Alle organene i TKM har mye større betydning i kinesisk medisin enn i vestlig medisin, derfor første bokstav i organet er skrevet med STOR bokstav.
Yin og Yang er begge avhengig av hverandre og det ene er ikke mer betydningsfullt enn det andre, men når vi stresser har vi en overaktiv Yang.
Det siste går utover kroppen og organene våre og vi trenger mer Yin og ro.
Yin og Yang støtter hverandre og gir oss balanse. Det er også litt Yin i Yang og motsatt.
Derav det taoistiske tegnet ☯️ det mest optimale ser slik ut.
Jeg kommer tilbake til parorganet til Lunge dvs. Tykktarm .
Ha en fin Yin ( rolig) søndag ☯️🙏🙌
Kommentere gjerne ☺️
Anne


0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!