Vårjevndøgn i elementet Tre 20.mars

photo-1522748906645-95d8adfd52c7 


20.. mars kalles vårjevndøgn, et døgn hvor natt og dag er like lange. Vårjevndøgn regnes for starten på våren. Vi har også en nymåne 21.mars, så her er det mye som foregår. Nymåne er den sorte månen og står for planlegging og sette en intensjon for den inneværende nye månesyklusen. Det er som sagt starten på våren, men også en flott mulighet til legge planer for det inneværende året. 

Med vår i luften blir vi påminnet naturens rytmer – fra søvn til våkenhet, hvile til aktivitet og fra en lang vinter til vår og selvsagt resten av de årstidene vi kjenner til.  

Som mennesker er helsen vår nært knyttet til de daglige, månedlige og årlige mønstrene i den naturlige verden rundt oss. 

Men i vårt moderne liv har kunstig lys, tilskudd av varme om vi fryser, faste daglige tidsplaner, hurtige forflytninger mellom tidssoner ( ikke så mye de siste 3 årene) og industrialiseringen og globaliseringen av landbruket redusert vår opprinnelige kontakt med naturen. 

Det er lett å bli koblet fra sesongens sykluser, men det er ingen tvil om at dette har hatt enorme konsekvenser for vår individuelle og kollektive helse – mange av dem negative.

Det er mye snakk om å leve naturlig etter årstidene for å skape bedre helse. Men konseptet med å samkjøre helse og vaner når det gjelder sesongmessige rytmer er langt fra nytt. Tradisjonell kinesisk medisin har brukt en sesongbasert tilnærming for å skape bedre helse og velvære for mennesker i årtusener.

Vårsesongens visdom ifølge tradisjonell kinesisk medisin :

Å leve på linje med årstidene er en sentral del av det å skape helse og velvære i tradisjonell kinesisk medisin (TKM)). 

I denne tradisjonen er det et element knyttet til hver årstid. Elementene tilknyttet hver årstid er som følger : Våren (Tre), sommer (ild), sensommer (jord), høsten (metall) og vinteren (vann).

Vi som jobber med tradisjonell kinesisk medisin tenker oss at vi best kan støtte vitaliteten vår ved å fokusere energien vår på å ernære det tilknyttede elementet i sesongen vi er inne i og øke qi-en vår for de kommende skiftet og de skiftene som etterhvert skjer. 

Qi, uttalt "ch-ee:", betyr vital energi. Qi refererer til den fysiologiske funksjonen til organer og meridianer (energibaner). Det er den sunne funksjon av qi som skal opprettholdes gjennom gode livsstil rutiner, kostholdsvaner og håndtering av følelser. Observasjon av pasientens Qi brukes ofte som et diagnostisk verktøy i TCM.

Elementet til våren er tre. Tre-elementet skaper Qi som presser oss oppover og utover og setter i gang vekst og endring. Det er det samme pushet vi føler når vi har en ny idé eller visjon. Dette er også Qi som gir viljen til å utføre disse endringene. De to organene som resonnerer med tre-elementet (og derfor våren) er Leveren, yin-organet og Galleblæren, yang-organet. 

Forbindelsen mellom yin og yang er grunnlaget for tradisjonell kinesisk teori. Slik som at det er ingen dag uten natt, kan det heller ikke være noen yin uten yang. De to er avhengige av hverandre. Denne balansen er avgjørende for å opprettholde homeostase i hverdagen vår. 

Yin-organet Lever og yang-organet Galle er nært beslektet selv om de har forskjellige funksjoner i kroppen. Organene har en mye større betydning i TKM enn i vestlig medisin. 

Leveren blir sett på som 'planleggeren”. Det representerer vurderingen av omstendighetene før du foretar neste steg. Når det er mangel på Lever-Qi, finner vi det vanskeligere å legge planer. Vi kan bli stillestående i å følge opp oppgaver. 

Når det er ubalanse med tre-elementet, og deres tilknyttede organer, vil det kunne oppstå irritabilitet, hodepine, fordøyelsesproblemer, uregelmessig menstruasjon, over gjennomsnittet mye hetetokter mht menopause og spenninger.

Tenk deg å være grenen til en bjørk om våren, klar til å spire ny vekst og friskt liv. Spenningen ligger i den bevegelsen - som en trukket bue. Når knoppene brister og dannes, legger grenene seg på plass og blir mykere. Lever Organet har en tendens til å være det mest overbelastede organet i vår moderne livsstil med høy stress. Når vi haster avgårde, stresser eller forsømmer måltider eller god ernæring, øker stagnasjonen. Leveren blomstrer når det er harmoni, bevegelse og fri flyt av energi i kroppen.

Galleblæren er kjent som 'bestemmelses-organet'. Dette er yang-motstykket til yin-organet Lever. Det er ansvarlig for å gjennomføre planer laget av leveren. Dette representerer muligheten til å velge – når man skal velge en avokado fremfor en sjokolade. Et vanlig problem med Galleblæren er mangel på mot - mangel på balanse, regulering og ta gode beslutninger. I Kina regnes de som er flinke til å ta beslutninger for å ha en stor og god Galleblære.

Hvilke ønsker og drømmer vil du sette ut i livet i nærmeste fremtid og i løpet av året ? Tenk på hvilke 3 små steg du nå kan for å komme nærmere drømmen din. 

Et nydelig vårjevndøgn og vår til deg <3

Anne 


0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!